Het aantonen van kennis en kunde in E-portfolio

Als u uw hele leven, vanaf uw eerste stapjes tot en met uw pensioen, uw kennis, kunde en ervaringen wilt bijhouden en dat aan anderen wilt laten zien, dan kan dat heel goed in een portfolio. U begrijpt dat in dat geval een klassiek kartonnen portfolio uit zijn voegen zou barsten door de hoeveelheid gegevens en voorbeelden die erin worden opgenomen. Met de komst van de computer en Internet staan nu elektronische portfolio’s ter beschikking waarin u op eenvoudige wijze documenten, foto’s, films en geluidsopnamen als bewijs voor uw talenten kunt opslaan en voor anderen toegankelijk maken.

Kunstenaars en Scheepskapiteins gingen u voor.

Het aantonen van kennis en kunde ligt zelden alleen bij uzelf maar juist bij degene die daar belang bij heeft

Hoe hadden we de wereld leren kennen als van oudsher op schepen geen logboek werd bijgehouden. Daarin werden alle wederwaardigheden van het schip en al zijn reizen opgetekend?
Portfolio’s zijn van alle tijden, grijpen ver terug in de geschiedenis en zijn vanaf hun eerste ontstaan al zeer waardevol. Een bloemlezing.

Customized Social Media Icons from Acurax Digital Marketing Agency
Visit Us On LinkedinVisit Us On Twitter