“Wat men moet leren doen, leert men door het te doen.”

Aristoteles 384-322 v.C.

Niemand is te oud om te leren en dat wat we leren willen we graag ook vastleggen. Het begint al in de kleuterjaren. De basisschool sluit af met een schooladvies en je vervolgt het voortgezet onderwijs met een aan het einde VMBO tot gymnasium diploma. Vervolgens richt je je op een opleiding of studie en sluit je met een vakdiploma of doctoraalexamen af. De basis waarmee je een plaats hopelijk gaat verwerven in de maatschappij. Met alle behaalde certificaten stroomt iedereen op eigen niveau de opleiding af. Jij bent trots.

Met de certificaten en diploma’s begin je je nieuwe baan, een eigen bedrijf of gaat weer verder studeren. Met je werkzaamheden beland je in een van de branches (administratief, technisch horeca en sectoren zoals zorg/welzijn etc). De beroepsvereniging of brancheorganisatie bepaalt verder ook de rest van je loopbaan welke nascholing je allemaal moet blijven volgen om in een register te kunnen blijven werken. Sommige ministeries hebben ook weer registers. In veel gevallen gaat de geregistreerde zelf niet over zijn eigen register en ontwikkeling. Bij wisseling van baan, werkgever of branche is soms niet meer te achterhalen hoe de doorgaande lijn is en is men in sommige gevallen bij wisseling ook alles kwijt.

Na een doorontwikkeling in 2020 is een passende oplossing ontwikkeld. Sturen op eigen ontwikkelingen via een brancheoverschrijdend, landelijk loket met een toegang voor alle ‘zich ontwikkelende’ mensen, leeftijds­onafhankelijk. Hiermee heeft de continu lerende regie over en verantwoordelijkheid voor zijn eigen ontwikkeling. In de vorm van LLO-ROTONDE, die toegang biedt tot uiteenlopende wegen kan men werken aan de toegevoegde waarde. De kern van LLO-ROTONDE is ‘Mijn kluis’. Daarin beheert de lerende zijn eigen portfolio en van daaruit creëert hij zijn eigen omgeving op basis van vragen: Wie ben ik? Waar sta ik? Waar kan ik heen?

Portaal Mijn Kluis

Volgens de SER moet er een digitaal portal komen, waarin ook zichtbaar gemaakt wordt welke budgetten er beschikbaar zijn om scholing te betalen. Een dergelijk digitaal scholingsoverzicht is toegankelijk voor laaggeletterden en voor mensen die niet digitaal vaardig zijn. De informatie moet actueel zijn en van hoge kwaliteit en het moet aansluiten op de behoefte in de arbeidsmarkt. Dit portaal heet Mijn Kluis in LLO-Rotonde.

Op zoek naar jouw toekomst

Jij bent op zoek naar vernieuwende vorm van leven lang ontwikkelen. De oplossing waar ondersteuningsvraag met een op maat gemaakte samenkomen tot de juiste match. De initiatieven richten zich op werkenden en/of werkzoekenden en wij kennen verschillende samenwerkingspartners waarmee we jou in contact brengen. Alles samengebracht in een portaal; Mijn Kluis in LLO-Rotonde.

Ik wissel van baan en nu

Bij wisseling van baan, werkgever of branche is soms niet meer te achterhalen hoe de doorgaande lijn is en is men in sommige gevallen bij wisseling ook alles kwijt. Wat nu?
De oplossing voor dit probleem is Mijn Kluis in LLO-Rotonde.

Animated Social Media Icons by Acurax Responsive Web Designing Company
Visit Us On LinkedinVisit Us On Twitter